Zielona energia - czym jest, dlaczego warto?

W ciągu ostatnich lat kwestia zmian klimatycznych stała się priorytetem dla wielu krajów i przedsiębiorstw. W odpowiedzi na rosnące wyzwania środowiskowe powstaje wiele inicjatyw promujących rozwój technologii zeroemisyjnych, które mają za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka na ekosystem. Jednym z najważniejszych kierunków w tym obszarze jest produkcja oraz wykorzystanie zielonej energii. Zielona energia to zdecydowanie przyszłość - zarówno dla planety, jak i dla ludzi. Działań w tym zakresie nie można odkładać na później. Dzięki inicjatywom takim jak program „Zielona Energia” ludzie mają szansę przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz budować stabilną, zrównoważoną przyszłość - nie tylko dla samych siebie, ale również dla przyszłych pokoleń.
Zielona energia
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

Czym jest program zielona energia?

Program „Zielona Energia” to inicjatywa mająca na celu promowanie oraz wdrażanie rozwiązań ekologicznych w obszarze produkcji i zużycia energii. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne, a jednocześnie trwałe rozwiązania energetyczne. „W kierunku Zielonej Transformacji” to plan zakładający do 2030 roku rozwijanie technologii pozwalających na produkcję zielonej energii z zeroemisyjnych źródeł, wprowadzenie tzw. gospodarki zamkniętego obiegu w zakresie gospodarki wodnej, a także redukcję emisji CO2 poprzez zastąpienie tradycyjnych paliw zielonym wodorem. Część tych działań będzie realizowana przy wsparciu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA, która aktywnie angażuje się w promocję oraz rozwój technologii wodorowych.

Zielona energia - dlaczego warto?

Zielona energia to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również dla gospodarki i społeczeństwa. Wykorzystując zeroemisyjne źródła, można nie tylko zredukować uwalnianie do atmosfery czy gleby szkodliwych substancji, ale również stworzyć miejsca pracy oraz przyczynić się do lokalnego rozwoju gospodarczego. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA dostrzega ten potencjał, dlatego też powołała Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich. Działa on na rzecz rozwoju technologii zeroemisyjnych i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim, stymulując przy tym lokalny wzrost gospodarczy. Współpraca między przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi oraz samorządem w ramach Centralnego Klastra Wodorowego ma na celu tworzenie ekosystemu bazującego na produkcji „zielonego wodoru”. Idea stojąca za tą działalnością to nie tylko produkcja zielonej energii, ale również stymulowanie lokalnych przedsiębiorstw do działania w kierunku ekologii i zrównoważonego rozwoju.